Jēkabpils pilsētas dome ir izsludinājusi Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu vasaras  nometņu projektu konkursu. Pieteikumus atbilstoši  “Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu organizēšanas konkursa nolikumam” pretendenti aicināti iesniegt Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, līdz 2017. gada 28.aprīlim.

Konkursā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, kura bērnu un jauniešu nometņu organizēšanas prasmes ir apguvusi kursos. 

Vienas nometnes organizēšanai pašvaldība paredzējusi 600 eiro lielu finansējumu, kopumā šim mērķim atvēlot 4000 eiro. Konkursa Nolikums aatrodams pašvaldības mājaslapā www.jekabpils.lv → Pašvaldība → Dokumeni → Nolikumi → “Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu organizēšanas konkursa nolikums”.