Jēkabpils pilsēta dome izsludinājusi konkursu „Vides objekta dizaina izstrāde Brīvības ielas un Neretas ielas krustojumā”. Pieteikumu gan fiziskas, gan juridiskas personas var iesniegt no šī gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā.

Konkursa mērķis ir izveidot konkrētajā vidē iederīgu, mūsdienīgu  vides dizaina objektu un  rosināt pilsētas iedzīvotājus piedāvāt savas idejas pilsētas labiekārtošanā.

Konkursa nolikums nosaka, ka vides objektam jābūt izgatavotam  no materiāliem, kas ir izturīgi un labi izskatās visos gadalaikos,  tam ir jābūt stabilam un ne augstākam par 5 m. 

Konkursa  1.vietas ieguvējam paredzēta naudas balva - 1600 eiro, 2.vietas ieguvējam – 800 eiro, 3.vietas ieguvējam – 600 eiro. Pieteikumus izvērtēs pašvaldības izveidota komisija:

Komisijas priekšsēdētājs – Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs;

Komisijas locekļi: Pilsētsaimniecības departamenta direktors Raits Sirmovičs; Jēkabpils pilsētas galvenā arhitekte Ilga Tretjakova; Jēkabpils pilsētas pašvaldības vides māksliniece Sanda Mālniece; Jēkabpils Vēstures muzeja arhitekte Dace Lukševica; SIA „BirojsT22” arhitekte Laura Krastiņa.

 

Konkursa nolikums