Katru gadu martā ar dažādām sabiedriskām aktivitātēm tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena. Šogad “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas” valde piedāvā izglītības iestāžu audzēkņiem video rullīšu konkursu “Katrs piliens ir vērtība”.

Konkursā aicinātas piedalīties  skolas, atsevišķas klases un skolēnu grupas ar video rullīšiem trīsarpus minūšu garumā. Tā kā šogad Pasaules ūdens dienas tēma ir „viss par notekūdeņiem” jeb „saudzē resursus, izmanto ūdeni gudri”, konkursa dalībnieki varētu  radoši izskaidrot jēdzienus „eksperimenti”, „ūdens kvalitāte”, „ūdens lietošana”, „krāna ūdens”,  „ūdens aprites cikls”, „notekūdeņu savākšana” „ūdens attīrīšana”, „ūdens taupīšana” un citus.

Konkursa norises laiks ir līdz  2017.gada 2.maijam.

Konkursa uzvarētājiem būs iespēja iepazīties ar ūdenssaimniecības uzņēmumiem klātienē, tiks organizēts pasākums kādā no reģionālajiem Zinātkāres centriem „ZINOO”  par izglītojošām tēmām.

Konkursa nolikums pieejams SIA „Jēkabpils ūdens” mājaslapā www.jekabpilsudens.lv sadaļā Aktualitātes.