Līdz 2019.gadam Jēkabpilī tiks realizēta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība  Jēkabpilī, 4.kārta” , kura laikā kanalizācijas tīklus ierīkos  abos Daugavas krastos. Pēc plānotās tīklu paplašināšanas centralizētās kanalizācijas pakalpojumi būs pieejami  94,4% pilsētas iedzīvotāju.

Projekta pirmajā kārtā ir plānots ierīkot kanalizācijas tīklus Aizkraukles, Medņu, Rudens, Ļaudonas, Kuģu, Kraujas, Kurzemes, Režģu, Lakstīgalu, Tilta, Lazdu, Īves ielā, bet otrajā kārtā kanalizācijas tīklu izbūve notiks Tulpju, Dārznieku, Druvas, Andreja Pormaļa, Atpūtas, Saules, Ražas, Aldaunas, Vēju, Sūnu, Kaļķu, Liliju, Radžu, Mēness, Imantas, Tīruma un Dzirnavu ielā.

Kopumā pilsētā tiks izbūvēti 7026 m pašteces kanalizācijas tīklu, 232 m kanalizācijas spiedvada un 4 kanalizācijas sūkņu stacijas. Kopējās projekta izmaksas sastāda 2 916 656,60 eiro, no kuriem 1 224 776  eiro ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums un 1 185 684 eiro - Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. SIA “Jēkabpils ūdens” segs projekta PVN izmaksas 506 196,60 eiro apjomā.