Jēkabpils pilsētas dome  izsludinājusi  bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursu.  Projekta pieteikumu var iesniegt gan fiziskas, gan juridiskas personas.  Vienas nometnes organizēšanai pašvaldība piešķirs ne vairāk kā 600 eiro.

Pretendentiem pieteikums jāsagatavo atbilstoši 12.02.2015. domes lēmumam Nr.29 „Par Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu organizēšanas konkursa nolikumu” un aizpildīta pieteikuma veidlapa un pievienotie dokumenti jāiesniedz Jēkabpils pilsētas domes Vienas pieturas aģentūrā  īdz 2017. gada 28.aprīlim.