Nāk Lieldienas ar sengaidīto vēsti,
Uz debesīm kas skatienus liek celt,
Kas asnu prieku dvēselē sauc dēstīt
Un pūpolkokos saules zeltu smelt.

 

Lai saulainas un līksmas Lieldienas!

Lai atveras mūsu sirdis iedvesmai, labestībai un mīlestībai!

Leonīds Salcevičs un JRP valde