No marta vidus Jēkabpilī darbojas 12 jauni dalīto atkritumu savākšanas punkti individuālo māju mikrorajonos un publiski pieejamās vietās. Katrā atkritumu šķirošanas punktā ir uzstādīts informatīvs stends, kurā ilustratīvi atspoguļoti atkritumu šķirošanas noteikumi.

Ražošanas tehniķe Ingūna Avotiņa informē, ka nupat no šiem punktiem atkritumi ir izvesti un var secināt, cik apzinīgi cilvēki ievērojuši šķirošanas nosacījumus. Atbilstoši prasībām konteineri ir bijuši piepildīti Bauskas, Dzirnavu un Zaļās ielas punktos, taču konteineros, kuri izvietoti Kokneses un Krāces ielā, diemžēl samesti arī sadzīves atkritumi.

Acīmredzot daļa jēkabpiliešu vēl pietiekami nenovērtē atkritumu šķirošanas pozitīvo efektu gan savu līdzekļu ekonomijā, gan vides saglabāšanā.

Pēc SIA „Jēkabpils pakalpojumi” pasūtījuma ir izgatavota Jēkabpils karte, kurā iezīmēti visi pilsētā ierīkotie dalīto atkritumu savākšanas punkti – kopumā 115. Atkritumu apsaimniekošanas speciāliste Iveta Lavrinoviča skaidro, ka karte būs redzama uzņēmuma mājaslapā www.jekabpils-pakalpojumi.lv un tiks izvietota sabiedriskās apkalpošanas objektos un citās publiskās vietās.