Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu. Tā mērķis ir   trīs gados nodrošināt Jēkabpils iedzīvotāju grupām veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus,  lai sekmētu viņu veselīgu  dzīvesveidu un izglītotu jautājumos par slimību profilaksi.

Projekta laikā plānoti  116 veselību veicinoši un izglītojoši pasākumi  par veselīgu uzturu, garīgo, seksuālo un reproduktīvo  veselību. 20 pasākumi iecerēti  sirds, onkoloģisko un garīgo slimību profilaksei. Noslēgtā vienošanās paredz arī,  ka Jēkabpils pilsētas skolas iesaistās Nacionālajā veselīgo skolu tīklā.

Plašāka informācijas par pasākumiem būs pieejama pašvaldības mājaslapā www.jekabpils.lv, Jēkabpils sociālā dienesta mājaslapā soc-dienests.jekabpils.lv   sadaļā Dienesta ziņas, kā arī pašvaldības izdevumā „Jēkabpils vēstis”.

Kopējās projekta izmaksas ir 252 416 eiro, no kuriem 85 % ir ESF finansējums  un 15% - valsts budžeta finansējums.