Cienījamie jēkabpilieši!

Iepriekšējos gados mēs mērķtiecīgi strādājām, lai  attaisnotu Jūsu uzticību un  izpildītu Jums priekšvēlēšanu programmā solīto. Lēmumi pilsētai svarīgos attīstības  jautājumos ir tapuši diskusijās un pieņemti ar deputātu vairākuma atbalstu. Kopā strādājot, esam piepildījuši daudzas  jēkabpiliešu vēlmes.  Ģimeņu atpūtai ērtāks ir kļuvis Kena parks un atpūtas zona Mežaparkā, gadu no gada krāšņāki kļūst apstādījumi zaļajās zonās,  skolās kvalitatīvāku izglītību ļauj nodrošināt bagātāks mācību līdzekļu klāsts,  Jēkabpils slimnīca tikusi pie jauniem korpusiem atsevišķām nodaļām un  jaunām diagnostikas aparatūrām.  Esam uzsākuši daudzdzīvokļu māju mikrorajonu iekškvartālu sakārtošanu. Šie darbi turpināsies. Mēs strādājam Jums un  mūsu pilsētai.

3.jūnijā pašvaldību vēlēšanās Jēkabpils Reģionālā partija startē ar 1.numuru. Deputātu kandidātu vidū ir esošie deputāti, kas iemantojuši kolēģu un daudzu jēkabpiliešu cieņu, radoši un atbildīgi strādājot gan savā pamatdartbā, gan  veicot deputāta pienākumus. Mūsu komandai piepulcējušies  arī   izglītoti, enerģiski, idejām bagāti jauni cilvēki, kuri mīl savu pilsētu un vēlas, lai  viņu bērni Jēkabpili sauktu par savām mājām.

Mūsu komandas kopīgi sagatavotā priekšvēlēšanu programma ir rūpīgi izsvērts darba plāns, kurā  ir iekļauti tikai tādi pasākumi, kam ir aprēķināts finansiāls  nodrošinājums. Mēs esam gatavi turpināt iesāktos darbus un soli pa solim īstenot no jauna izvirzītos uzdevumus, taču mums ir vajadzīgs Jūsu atbalsts un uzticība.  Ja esat par stabilitāti un prognozējamu Jēkabpils attīstību, balsojiet par Jēkabpils Reģionālās partijas komandu!

Trīs jautājumi deputātu kandidātiem

Leonīds Salcevičs,

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

Mans mērķis ir turpināt veidot Jēkabpili tādu, lai dzīvot šeit kļūtu drošāk, ērtāk un interesantāk. Lai jauniešiem nerastos vēlme braukt projām. Vēl vairāk, - lai aizbraukušie gribētu atgriezties savās mājās! Mēs to varam, kopā ar deputātiem un pašvaldības speciālistiem īstenojot izvirzītos uzdevumus nākamajiem četriem gadiem.

Deputātam nepieciešamas īpašības:  Nekad nevajag cilvēkiem melot.

Dzīves kredo: Zem guļoša akmens ūdens netek.

Māris Dimants,

SIA “Jēkabpils PMK” valdes loceklis

Turpināt veidot Jēkabpili, kā reģionālu pilsētu ar pievilcīgu uzņēmējdarbību, labi apmaksātām darba vietām, sakārtotu infrastruktūru, labiem ceļiem, atjaunotām ielām, iekškvartāliem, kvalitatīvu un visiem pieejamu veselības aprūpi, drošu vidi, laba līmeņa vispārējo un speciālo izglītību, pilsētu, kurā dzīvo apmierināti cilvēki.
Deputātam nepieciešamas īpašības: Viena no galvenajām īpašībām - sadzirdēt, izprast savus līdzcilvēkus, strādāt sabiedrības interesēs.

Dzīves kredo: Ja darbs ir to vērts, lai to darītu, tad ir vērts to izdarīt labi.

Edgars Lamba,

Jēkabpils sporta skolas direktors

Mūsu pilsētā tiek radītas arvien jaunas aktīvās atpūtas iespējas – katru gadu tiek attīstīts Jēkabpils Mežaparks, ko iemīļojuši tautas sporta entuziasti, tuvākajā nākotnē tiks uzbūvēts jauns un moderns daudzfunkcionālais sporta komplekss. Jau šogad pie Jēkabpils Valsts ģimnāzijas tiks atklāts jauns futbola laukums ar mākslīgo segumu. Arī turpmāk atbalstīsim bērnu, tautas un profesionālo sportu.

Deputātam nepieciešamas īpašības: Spēja atbildēt par saviem darbiem un vārdiem.

Dzīves kredo: Apsolīji – izdarīji! Esi godīgs pret līdzcilvēkiem tāpat kā pret sevi.

Aleksandrs Deinis,

Jēkabpils 2.vidusskolas direktors

Jēkabpili vēlos pēc iespējas attīstīt tā, lai šeit labi justos ģimenes ar bērniem, lai  būtu radīti apstākļi kvalitatīvai izglītībai, sporta nodarbībām, atpūtai un izklaidei.

Deputātam nepieciešamas īpašības: Dzīvesprieks, entuziasms, plašs redzesloks, uzticība, taisnīgums, ātra reakcija, tolerance, saprātīgums.

Dzīves kredo: Jebkurā lietā jābūt pacietīgam. Kurš vēlas visu uzreiz, parasti nesaņem neko.

Dace Druveniece,

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktora vietniece ārpusstundu darbā

Pārmaiņas pārmaiņu pēc reti nes gaidīto, bet pamatīgums un pieredze, kas iegūstama tikai ar gadiem,   vienmēr ir bijusi vērtība. Ja kāds tēlaini runā par iesūnojušiem akmeņiem, tad   mēs runājam par stūrakmeņiem, kas vajadzīgi, lai turpinātu  iesākto būvi jaunā līmenī.

Jēkabpilieši, izdariet savu izvēli apdomīgi! Un galvenais - ejiet uz vēlēšanām, lai pēc tam nav jāgaužas!

Deputātam nepieciešamas īpašības: deputātam jābūt krietnam, darbīgam un  atvērtam.

Dzīves kredo: Negausties, nečīkstēt, darīt!

Andris Blimhens,

SIA “Jēkabpis reģionālā slimnīca” Ginekoloģijas un dzemdību nodaļas vadītājs

Mans sapnis un mērķis ir, lai veselām māmiņām dzimtu veseli bērni, jo bērni ir mūsu nākotne. Jēkabpils pilsētas pašvaldība ļoti daudz dara, lai Jēkabpilī būtu mūsdienīgas diagnostikas iekārtas, lai iedzīvotājus informētu par veselīgu dzīves veidu un slimību profilaksi. Veselības saglabāšanā vislielākā loma ir paša cilvēka izvēlēm.

Deputātam nepieciešamas īpašības: Deputātam jāpiemīt pašcieņai, jo cilvēks, kurš ciena sevi, cienīs arī citus un viņu darbu.

Dzīves kredo: Nekad nedari otram to, ko negribi saņemt pats.

Silvija Dreimane,

Jēkabpils pamatskolas direktore

Mans galvenais uzdevums ir turpināt rūpēties par skolēnu kvalitatīvu izglītību, nodrošinot bērnu drošību un sakārtotu vidi. Strādāt pie skolēnu izglītības iespējām atbilstoši katra spējām un interesēm pamatizglītības un vidējās izglītības ieguves posmā.

Deputātam nepieciešamas īpašības: Labs deputāts ir atbildīgs, radošs, saprotošs.

Dzīves kredo: Drošā, sakārtotā vidē radošs, izglītots un vesels cilvēks.

Erlens Gadzāns,

SIA “Dei Sapientia” direktors

Zinu, ka Jēkabpils var būt viens no interesantākajiem lokālā tūrisma pieturas punktiem. Man ir ideja, kā to varētu panākt - ir jārada unikāls tūrisma objekts, ko apmeklēt vēlētos ne tikai tuvāko reģionu, bet arī citu valstu iedzīvotāji. Un tādu piemēru ir daudz (pastaigu taka virs koku galotnēm Anīkščos, Lietuvā).

Multifunkcionālās  halles būvniecība arī veicinātu šīs nozares attīstību. Iedomājieties tik, cik grandiozus koncertus un izstādes varētu rīkot Jēkabpilī?

Pats esmu darītājs. Mans moto: “Mēs paši esam spējīgi radīt vidi, kādā vēlamies dzīvot!”

Deputātam nepieciešamas īpašības: Uzcītība, darba tikums, solījumu izpildīšana, spēja uzklausīt un mācēt izskaidrot.

Dzīves kredo: Talants ir dabas dots, bet prasmes tiek attīstītas stundām, stundām un stundām ilgi praktizējot to pilnveidošanu.

Valdis Ozoliņš,

Jēkabpils 3.vidusskolas direktors

Veidojot konstruktīvu sadarbību ar pārējiem deputātim un pilsētas iedzīvotājiem, godprātīgi veikt savus pienākumus.

Deputātam nepieciešamas īpašības: Deputātam ir jābūt cilvēcīgam, zinošam ar vēlmi darboties.

Dzīves kredo: Dari neiespējamo, lai sasniegtu iespējamo!

Roberts Grinšpons,

SIA “Seldedze” komercdirektors

Stabils pamats laimīgai ģimenei ir kopīgas ģimenes tradīcijas, aktivitātes ar bērniem skaistā un sakārtotā vidē. Tādēļ es vēlos:

Atbalstīt jaunās ģimenes ar bērniem, nodrošinot bezmaksas ēdināšanu no bērnudārza līdz pat 9.klasei un ar citām atlaidēm.

Paplašināt bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī atbalstīt veselīga dzīvesveida piekritējus.

Padarīt pilsētas vidi vēl košāku, sakoptāku un interesantāku gan iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem.

Deputātam nepieciešamas īpašības: deputātam jābūt atbildīgam, pārliecinātam, komunikablam un ar stratēģisku domāšanu.

Dzīves kredo: Apvienojot esošo pieredzi un stabilitāti, kopā ar jaunu entuziasmu un idejām var sasniegt lieliskus rezultātus.

Agris Vītols,

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ārsts - ķirurgs

Par sabiedrības brieduma pakāpi lielā mērā liecina attieksme pret tās neaizsargātāko daļu - maziem bērniem un sirmgalvjiem. Mana profesija ļauj asāk saredzēt nebūšanas veselības aprūpes un sociālā nodrošinājuma sistēmā. Redzu arī, ka vienu otru problēmu var atrisināt pašvaldības līmenī. To tad es godprātīgi darītu.  

Deputātam nepieciešamas īpašības: Godīgums, izlēmība. Noteikti jābūt savas pilsētas patriotam.

Dzīves kredo:  Vienmēr uz cilvēkiem  skatīties caur labā prizmu.

Mārcis Obrumans,

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils sporta skolas volejbola treneris

Soli pa solītim veidosim pilsētu par vietu, kur cilvēki dzimst, mācās, strādā, atpūšas un pavada savas vecumdienas, galu galā arī atgriežas! To vidi mums visiem jārada apkārt sev labvēlīgāku. Tas ir visu deputātu uzdevums un tam jābūt kā mērķim, kura nerealizēšanas gadījumā nepietiek vien ar secinājumu izdarīšanu!

Deputātam nepieciešamas īpašības: spēja uzklausīt citu viedokli, reaģēt uz konstruktīvu kritiku, apzināties lietas, kurās nejūtas tik spēcīgs, strādāt visas sabiedrības labā. Deputātam jābūt ar savu viedokli, bet tai pat laikā jābūt ļoti elastīgam – nepieciešamības gadījumā jāspēj mainīt savu viedokli un jātiecas pieņemt sabiedrības interesēm visatbilstošākie lēmumi.

Dzīves kredo:  „Nav dabā it nekas tik ļauns un sīks,

Kas labu nenes vai ir nederīgs;

Un nav nekas tik labs, kas novērsts nostu

No īstā ceļa nekļūtu par postu.”

Jānis Ščerbickis,

SIA “Jēkabpils autobusu parks” valdes priekšsēdētājs

Ikvienam  no mums ir svarīga  vieta, kurā mēs dzīvojam, darbojamies, atpūšamies. Jēkabpils atbilst visiem kritērijiem, lai šeit veidotu uzņēmumu un iekārtotu  savu  mājvietu. Tāpēc arī Jēkabpils autobusu parks ir izveidojies šeit, jo Jēkabpils ģeogrāfiskais stāvoklis ļauj uzņēmumam veiksmīgi darboties gan Jēkabpilī, gan Preiļos un Pļaviņās. Mūsu mērķis ir kļūt par vienu no vadošajiem pasažieru pārvadātājiem Latvijas vidienē un  nodrošināt iedzīvotājus ar mūsdienīgiem un drošiem transporta pakalpojumiem par samērīgu cenu. Vienīgā patiesā vērtība, uz ko  varam paļauties pieaugošās konkurences apstākļos, ir uzkrātās zināšanas, gūtā pieredze un spējas. Bet svarīgākais, kas mums ļauj to visu panākt, ir cilvēki ar saviem darbiem, panākumiem un artavu sabiedrības labā.

Deputātam nepieciešamas īpašības: optimisms, stratēģiska domāšana, vēlme uzklausīt citus un iedziļināties problēmās.

Dzīves kredo: Esi saimnieks ne tikai savās mājās, bet arī savā uzņēmumā un darba vietā!

Valerjans Strapcāns,

SIA “Ldz Apsardze” Krustpils grupas vadītājs

Mēs izpildījām savu solījumu un izveidojām Pašvaldības policiju. Ar ikdienas darbu tā ir apliecinājusi savu nozīmību sabiedriskās kārtības uzturēšanā pilsētā. Nākamajos gados tā ir jāpaplašina, lai sekmīgāk varētu pildīt savas funkcijas.

Deputātam nepieciešamas īpašības: deputātam jābūt godīgam, iniciatīvas bagātam un spējīgam ieklausīties līdzcilvēkos. 

Dzīves kredo: Visi stiprie cilvēki mīl dzīvi.

Jekaterina Grahoļska-Krjukovska,

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra skolotāja

Mūsu Latvijai ir vajadzīgi jaunieši - radoši, konkurētspējīgi, aktīvi un izglītoti. Mūsu pilsētai ir nepieciešams,  lai viņi nebrauktu uz svešām zemēm laimi meklēt, bet lai paliktu šeit. Manuprāt, pašreiz ir svarīgi attīstīt profesionālo izglītību, lai  jaunieši jau  vidusskolas laikā apgūst profesiju, kura būs pieprasīta Jēkabpils darba tirgū. Neļausim mūsu bērniem pamest dzimteni! Jēkabpils ir mūsu pilsēta, mums pašiem jāveido tā!

Deputātam nepieciešamas īpašības: Godīgums un profesionalitāte

Dzīves kredo: Mums katram jābūt savas dzīves noteicējam!

Jānis Hauka,

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs

Veidot Jēkabpils pilsētu tādu, lai tā ir vieta, kur dzīvot, strādāt un augt. Pilsētvides sakārtošanā vēl ir daudz darāmā - tā tad arī turpmāk būs mana prioritāte: atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošana, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas atjaunošana un izveide visā pilsētas teritorijā.

Deputātam nepieciešamas īpašības: Godīgums, taisnīgums un mērķtiecība.

Dzīves kredo: Lai tiktu tuvāk, ir jāiet klāt, nevis jāgaida šurp nākam.

 

Sazinies ar mums

Zvani:

+371 25465112

Raksti:

jekabpilsrp@gmail.com

Nosūti mums ziņu!

Jēkabpils reģionālās partijas biroja jaunā adrese - Pasta ielā 37, Jēkabpilī (ieeja no pagalma puses).

Biroja darba laiks:

trešdien no plkst. 14.00 līdz 18.00

JRP video kanāls

Mūsu cilvēki

Leonīds Salcevičs
Valdes priekšsēdētājs
Aleksandrs Deinis
Edgars Lamba
Māris Dimants
Silvija Dreimane
Jekaterina Grahoļska-Krjukovska
Elīna Serkova
Silga Stučka