Vēlēšanu iecirkņi darbu uzsākuši jau 29.maijā. Jēkabpilī ir šādi vēlēšanu iecirkņi:

Iecirkņa Nr.

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese

484.iecirknis

JĒKABPILS VALSTS ĢIMNĀZIJA

Rūdolfa Blaumaņa iela 27, Jēkabpils

485.iecirknis

JĒKABPILS TAUTAS NAMS

Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils

486.iecirknis

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA

Pasta iela 1, Jēkabpils

487.iecirknis

PAŠVALDĪBAS ĒKA

Brīvības iela 45, Jēkabpils

488.iecirknis

JĒKABPILS PAMATSKOLA

Rīgas iela 200A, Jēkabpils

489.iecirknis

JĒKABPILS 3.VIDUSSKOLA

Slimnīcas iela 5, Jēkabpils

490.iecirknis

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLA

Jaunā iela 44, Jēkabpils

491.iecirknis

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS  IESTĀDE “AUSEKLĪTIS”

Dūmu iela 1, Jēkabpils

492.iecirknis

KRUSTPILS DZELZCEĻA STACIJA

Stacijas laukums 1, Jēkabpils

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī, līdz 3.jūnijam,  var pieteikt balsošanu savā dzīvesvietā. Šo iespēju vēlētāji var izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā.

Lai pieteiktu balsošanu dzīvesvietā, jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda:

- vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods,
- adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai, ēkas ārdurvju kods, ja tāds ir, un kontakttālrunis.

Iesniegums jānogādā iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts vai Jēkabpils vēlēšanu komisijā, Brīvības ielā 120. Iesniegumu iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu vēlētāja vārdā var aizpildīt arī uz vietas vēlēšanu iecirknī.

Vēlēšanu iecirkņi iesniegumus pieņems šādos laikos:

- piektdien, 2.jūnijā: no plkst. 10.00 – 16.00,
- sestdien, 3.jūnijā: no plkst.7.00 - 12.00.

Jēkabpils vēlēšanu komisija nodrošinās arī to Jēkabpils vēlētāju balsošanas iespēju, kas 3.jūnijā ārstējas slimnīcā. Iesniegumi tiks nodoti slimnīcas administrācijai.

Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 3.jūnijā, ir no plkst.7.00 līdz 22.00.