Ņem spēku no Jāņu uguns,
Kas pakalnos gaiši spīd!
Tā paliks ar tevi tik ilgi,
Kaut sen būs uzausis rīts.

Lai priecīgi Līgo svētki kopā ar tuviniekiem  un draugiem!
 

Leonīds Salcevičs
un JRP Valde