3Jēkabpils Tautas namā notika Jēkabpils pensionāru tikšanās ar Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāju Andri Siliņu. Siliņš informēja, kādi federācijas priekšlikumi tiek izskatīti sarunās ar valdības amatpersonām, lai uzlabotu pensionāru finansiālo nodrošinājumu. Uz tikšanos bija ieradies arī Jēkabpils domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs.

Turpinājums...

128. marta 28. vakarā Jēkabpils tautas namā skanēja Mārtiņa Brauna himniskā  „Saule, Pērkons, Daugava”. Skanēja neierasti, jo korim „Unda” piepulcējušies bērni no Bērnu un jauniešu centra Pils rajona Brīvā laika pavadīšanas kluba, Domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs un deputāts Aivars Kraps, Kultūras pārvaldes direktore Inta Ūbele un citi interesenti. Uz brīdi Salcevičs uzņēmās diriģenta funkcijas.

Turpinājums...

Šovakar apliecinājāt, ka pa 25 gadiem dejot esat iemācījušies raiti un viegli, atliek  dejas mākslu nodot bērniem un mazbērniem un paplašināt dejotāju loku Jēkabpilī. Pašvaldība būtu gatava izskatīt jautājumu par finansējuma piešķiršanu „Krustpilieša”  otrā sastāva finansēšanai, - sveicot kolektīvu, solīja Jēkabpils domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs.

Turpinājums...

Patlaban aktuālākais Valdes darbā ir gatavošanās pašvaldību vēlēšanām. Analizējam partijas biedru iesniegtos priekšlikumus un viedokļus par to, kā plānot Jēkabpils pilsētas attīstību nākotnē, kā organizēt sadarbību ar JRP novadu nodaļām, lai iedzīvotājiem ekonomiskāk un efektīvāk nodrošinātu sociālo palīdzību, medicīnas aprūpi un sabiedrisko drošību un kārtību.

Turpinājums...

Pirmajā martā notika mūsu pirmā kopā sanākšana pēc partijas nodibināšanas. Bijām iepriecināti, ka, neskatoties uz izplatīto ļaužu slimošanu, mūs atkal kopā bija tik daudz.

Valdes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs informēja par to, ka par JRP izveidi atzinīgi novērtē daudzviet Latvijā, jo reģionālās partijas jau ir Liepājā, Valmierā, Ventspilī, Kuldīgā, Latgalē. To darbība liecina, ka šīs partijas labāk izprot un savlaicīgi saskata vietējās sabiedrības problēmas un cenšas tās efektīvāk risināt. Partijas rindas aug – ir izveidojušās JRP reģionālās nodaļas Pļaviņu, Salas un Jēkabpils novadā.

Turpinājums...

Sazinies ar mums

Zvani:

+371 25465112

Raksti:

jekabpilsrp@gmail.com

Nosūti mums ziņu!

Jēkabpils reģionālās partijas biroja jaunā adrese - Pasta ielā 37, Jēkabpilī (ieeja no pagalma puses).

Biroja darba laiks:

otrdien un ceturtdien no plkst. 10:00 - 16:00