16. aprīlī plkst. 12.00 Kena parkā sāksies Lieldienu pasākums „Lielai dienai vārtus veram”.

Gan lieliem, gan maziem būs iespēja minēt  mīklas, iesaistīties rotaļās,  kopīgā dziedāšanā un dancošanā, olu vārīšanā, krāsošanā un ripināšanā.  Zīmēšanas darbnīcā varēs pagatavot Lieldienu apsveikumus un izkrāsot olas. Mazie varēs vizināties ar ponijiem. Visjautrākā, protams, būs lielā izšūpošanās.

Lieldienu pasākumā Kena parku pieskandinās bērnu vokālās  studijas „Dziesmiņa” dalībnieki, jauniešu deju kolektīvi „Kauranieši” un „Delveri”, bērnu vokālais ansamblis „Kamolītis”, Ābeļu pamatskolas deju kolektīvi, bērnu vokālais ansamblis „Supermeitenes”, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sadancis” un  folkloras kopa „Ceiruleits”.

Lieldienu ciemiņus sagaidīs Maija Veide un Pēteris Draņevičs.

Jēkabpils reģionālās partijas biedri, kā ik gadu, 22.aprīlī aicināti uz Mežaparku.

Šogad sakopsim stādījumu jaunaudzi, kur  paši pirms dažiem gadiem iestādījām 700  eglītes. Savāksim arī zarus un citus netīrumus atpūtas zonā pie peldvietas Radžu ūdenskrātuvē.

Līdzi jāņem darba rīki, cimdi, darboties griba un groziņš kopīgām pusdienām.

Turpinājums...

Jēkabpils pilsētas dome  izsludinājusi  bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursu.  Projekta pieteikumu var iesniegt gan fiziskas, gan juridiskas personas.  Vienas nometnes organizēšanai pašvaldība piešķirs ne vairāk kā 600 eiro.

Pretendentiem pieteikums jāsagatavo atbilstoši 12.02.2015. domes lēmumam Nr.29 „Par Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu organizēšanas konkursa nolikumu” un aizpildīta pieteikuma veidlapa un pievienotie dokumenti jāiesniedz Jēkabpils pilsētas domes Vienas pieturas aģentūrā  īdz 2017. gada 28.aprīlim.

Līdz 2019.gadam Jēkabpilī tiks realizēta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība  Jēkabpilī, 4.kārta” , kura laikā kanalizācijas tīklus ierīkos  abos Daugavas krastos. Pēc plānotās tīklu paplašināšanas centralizētās kanalizācijas pakalpojumi būs pieejami  94,4% pilsētas iedzīvotāju.

Projekta pirmajā kārtā ir plānots ierīkot kanalizācijas tīklus Aizkraukles, Medņu, Rudens, Ļaudonas, Kuģu, Kraujas, Kurzemes, Režģu, Lakstīgalu, Tilta, Lazdu, Īves ielā, bet otrajā kārtā kanalizācijas tīklu izbūve notiks Tulpju, Dārznieku, Druvas, Andreja Pormaļa, Atpūtas, Saules, Ražas, Aldaunas, Vēju, Sūnu, Kaļķu, Liliju, Radžu, Mēness, Imantas, Tīruma un Dzirnavu ielā.

Turpinājums...

Jēkabpils pilsētas dome izsludinājusi konkursu par kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu. Izvērtējot pieteikumus, pašvaldība var piešķirt finansējumu to ēku rekonstrukcijai vai remontam, kuras kā valsts vai vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi ir iekļauti Jēkabpils pilsētas domes saistošo noteikumu “Jēkabpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 4.pielikumā. Pašvaldība vienam objektam paredzējusi piešķirt ne vairāk kā 30% no kopējās darbu tāmes, nepārsniedzot 15 500 eiro.

Turpinājums...

Šonedēļ Jēkabpilī jaunā sezona tiks uzsākta tautas sporta pasākumos – no 5.aprīļa startēs orientēšanās sacensību seriāls “Orientieris 2017”, bet no 6.aprīļa ikvienu jēkabpilieti aicinām uzturēt aktīvu dzīvesveidu un piedalīties iknedēļas koptreniņos skriešanā, velobraukšanā un nūjošanā Mežaparkā.

Turpinājums...

Sazinies ar mums

Zvani:

+371 25465112

Raksti:

jekabpilsrp@gmail.com

Nosūti mums ziņu!

Jēkabpils reģionālās partijas biroja jaunā adrese - Pasta ielā 37, Jēkabpilī (ieeja no pagalma puses).

Biroja darba laiks:

otrdien un ceturtdien no plkst. 10:00 - 16:00