Izraksts no Jēkabpils reģionālās partijas Valdes sēdes
protokola Nr.1 08.12.2012.

Par JRP biedru naudu

JRP Valde nolemj:
Noteikt minimālās biedru naudas iemaksas šādā apmērā
1. Studentiem un pensionāriem 0,71 eiro/mēnesī (Ls 0,5)
2. strādājošajiem 1,42 eiro/mēnesī (Ls 1)
3. Valdes locekļiem 7,11 eiro/mēnesī (Ls 7)