Leonīds SalcevičsValdes priekšsēdētājs

Dzimis 1954. gadā, beidzis Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju. Kopš 1997. gada līdz 2017. gadam bijis Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs. Eiropas Reģionālās komitejas pārstāvis, finanšu ministra padomnieks, Jēkabpils pilsētas pašvaldības deputāts.

Kopā ar JRP vēlas veidot Jēkabpils reģionu un Latviju tādu, lai aizbraukušie atgrieztos atpakaļ!

 

Aleksandrs Deinis

Aleksandrs Deinis

Dzimis 1951. gadā, beidzis Daugavpils Universitāti un ieguvis zinātņu maģistra grādu pedagoģijā. No 1986. gada līdz 2018. gadam bijis Jēkabpils 2. vidusskolas direktors.

Pilnveidojot izglītības jomu, tā dot iespēju nodrošināt katram iedzīvotājam iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību mūža garumā atbilstoši individuālām interesēm, spējām un pilsētas ekonomiskās attīstības vajadzībām.

Māris Dimants

Dzimis 1964. gadā, beidzis Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju un ieguvis inženiera-celtnieka kvalifikāciju, ir SIA „Jēkabpils PMK” valdes priekšsēdētājs. Viņa profesionalitāte un vadītāja darba prasme ieguvusi augstu novērtējumu – Māris Dimants konkursā „Gada Būvinženieris Latvijā” kļuvis par laureātu nominācijā „Gada būvdarbu vadītājs”.

Māris Dimants ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības deputāts un ir gatavs strādāt, lai Jēkabpilī un Latvijā būtu sakārtota un kvalitatīva infrastruktūra, lai uzņēmēji bez liekiem birokrātiskiem šķēršļiem varētu uzsākt tirgū pieprasītu preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, lai darbu atrastu visi, kas vēlas strādāt.

    

Silga Stučka

Dzimusi 1969. gadā Pļaviņās. Absolvējusi Latvijas Universitāti, specialiāte - latviešu valodas un literatūras skolotājs vidusskolā, angļu valodas skolotājs pamatskolā, izglītības iestādes bibliotekārs. Strādā Pļaviņu novada ģimnāzijā. Kopš 2013. gada ir Pļaviņu novada domes deputāte, ir pieredze darbā Pašvaldības īpašumu privatizācijas, atsavināšanas un zemes komisijā un Pļaviņu pilsētas un novada jubilejas svētku organizācijā. Dzied Klintaines sieviešu vokālajā ansamblī "Dzirnas". Prioritāte - papildus tiešajiem pedagoģiskā darba pienākumiem darboties izglītības un kultūras jomā, piedāvājot novada iedzīvotājiem iespēju apmeklēt daudzveidīgus kultūras pasākumus, izglītojošas nodarbības un attīstīt savus talantus dažādās amatiermākslas jomās.

Santa Skosta

Dzimusi 1992. gadā Preiļos. Mācījusies Jekabpils Valsts ģimnāzijā, absolvējusi Liepājas Universitāti, kvalifikācija - kultūras darba vadītājs. Strādājusi Jēkabpils Kultūras pārvaldē, Pļaviņu novada domē, šobrīd ir Jēkabpils Tautas nama pasākumu organizatore.

Jaunajā Jēkabpils novadā vēlas īstenot kultūras un radošās industrijas izglītības politiku, attīstot kultūras nozari, izveidot daudzveidīgu, mūsdienīgu kultūras piedāvajumu ikviena vecuma auditorijai, kas veicinātu Jēkabpils novada atpazīstamību kā nacionālas nozīmes kultūras centru. Stiprināt latvisko kultūrapziņu un radīt labvēlīgus apstākļus ikviena novada iedzīvotāja līdzdalībai Latvijas kultūras mantojuma un dzīvo kultūras vērtību izzināšanā, izkopšanā un tālāknodošanā nākamajām paaudzēm. 

 

Māris Avens

Dzimis 1982. gadā Jēkabpilī. Absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti un ieguvis inženiera kvalifikāciju un maģistra grādu būvniecībā. Ir sertificēts būvinženieris. Ieguvis starptautisko AFW Akadēmijas sertifikātu projektu vadībā. Strādā SIA “Jēkabpils PMK” par tehnisko direktoru.

Savas zināšanas un prasmes vēlas ieguldīt, lai ikvienam Jēkabpils novadā būtu patīkami dzīvot, strādāt, izglītoties un attīstīties šodien un rīt. Uzskata, ka novadu nepieciešams veidot tādu, par kuru ir lepnums gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem.

 

Kārlis Deikovskis

Dzimis 1991. gadā. Mācījies Salas vidusskolā, absolvējis Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultāti (pārdēvēta par Vides un būvzinātņu fakultāti), kvalifikācija - vides inženieris. Paralēli studijām, kā priekšsēdētājs, darbojies gan Salas novada Jauniešu domē, gan Sēlijas novadu apvienības Jauniešu padomē "SēJa". Kā lokālpatriotisma piekritējs, absolvējot universitāti, atgriezies Jēkabpils pusē – darbojas uzņēmumā kā sertificēts meliorācijas sistēmu projektētājs.

Ar JRP komandas palīdzību vēlās veicināt vietējo jauniešu lokālpatriotisma izpratni – arī ārpus galvaspilsētas ir izaugsmes iespējas. Aktualizēt jautājumus, kas pazemina un kavē lauksaimniecisko un mežsaimniecisko darbību/attīstību. Tic, ka lauku reģionu un pilsētas iedzīvotājiem apvienojoties, iedzīvotājiem tiks pavērtas plašākas attīstības iespējas jaunu uzņēmumu veidošanai un infrastruktūras uzlabošanai. 

Uldis Auzāns- Valdes līdzpriekšsēdētājs

Dzimis 1961.gadā, dzīvojis Sēlijā- Jēkabpils novada Dunavā. Mācījies Dunavas pamatskolā. Absolvējis P.Lejiņa Saulaines sovhoztehnikumu( automobiļu remonts un tehniskā apkope), Daugavpils pedagoģisko institūtu (matemātikas- fizikas fakultāti), Daugavpils universitāti (sporta pedagoģiju). Darba gaitas uzsācis Dunavas pamatskolā, paralēli ir strādājis Rubeņu un Dignājas pamatskolās. Patreizējā darba vieta Jēkabpils 2. vidusskolā un Zasas vidusskolā.  Ir izveidojis SIA’’Atstraumes’’ un vadījis spāņu uzņēmumu’’ New Baltic Trade’’. Divus sasaukumus bijis Jēkabpils novada deputāts.

Uldim Auzānam ir pārliecība, ka savu iepriekš uzkrāto pieredzi un zināšanas varēs realizēt jaunizveidotā Jēkabpils novada labā. Svarīgi, lai Jēkabpils novadā būtu efektīva pārvaldes sistēma, kura nodrošinātu vienlīdzīgu un taisnīgu visu tā teritorijas apsaimniekošanu. Tas ļautu īstenot mērķus, kuri saistās ar uzņēmējdarbību, izglītību un sportu. Īpaši jāizceļ Daugava, kā tūrisma, atpūtas un kultūras neatņemama satāvdaļa. Sēlijai būt!

Sazinies ar mums

Zvani:

+371 25465112

Raksti:

jekabpilsrp@gmail.com

Nosūti mums ziņu!

Jēkabpils reģionālās partijas biroja jaunā adrese - Pasta ielā 37, Jēkabpilī (ieeja no pagalma puses).

Biroja darba laiks:

otrdien un ceturtdien no plkst. 10:00 - 16:00