Par JRP biedru var kļūt ikviens 18 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, ja viņš atzīst partijas Programmu un Statūtus un nav citas politiskas partijas biedrs.

Lai pievienotos partijai, jāiesniedz rakstisks iesniegums partijas Valdei.
Iesnieguma veidlapa iestājai JRP (spiediet šeit).