JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS deputātu kandidāti

 

Leonids SalcevicsLeonīds Salcevičs

Darba vieta: Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

Mērķis: pilsētā ir jādara tas, kas ir uzsākts darīt- jāturpina veidot infrastruktūru, kas saistās gan ar cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanu, gan ar uzņēmējdarbības attīstību. Bet, lai otra aktivitāte ātrāk īstenotos, jāmeklē politiskie sabiedrotie, kas izprot šīs problēmas.

Jēkabpilieša moto: Cilvēks, kurš jūtas pilsētai piederīgs, vēlas atrast darbu, var saņemt visus nepieciešamos pakalpojumus. Es Jēkabpils pilsētā jūtos komfortabli. Vide tiek uzlabota, pilnveidota. To īsteno visi pilsētā dzīvojošie un strādājošie. Paldies par idejām, atsaucību, līdzdarbošanos!

Edgars lambaEdgars Lamba

Darba vieta: Jēkabpils sporta skola, direktors

Mērķis: attīstīt sporta infrastruktūru un sporta aktivitātes Jēkabpilī. Primārais darbs - mākslīgā seguma futbollaukuma izveide.

 Jēkabpilieša moto: Tā ir mana pilsēta no pirmā elpas vilciena un es ar to lepojos!

Maris DimantsMāris Dimants

Darba vieta: SIA „Jēkabpils PMK”, Valdes loceklis

Mērķis: Jēkabpilī  un tās apkārtnē vēl ir daudz  darba, kas jāpadara. Mums ir nepieciešamas stipras darba rokas, zinoši un profesionāli speciālisti. Kā uzņēmējs esmu ieinteresēts , lai uzņēmēji bez liekiem birokrātiskiem šķēršļiem varētu uzsākt tirgū pieprasītu preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, lai darbu atrastu tie, kas vēlas strādāt.

Jēkabpilieša moto: Labas pārmaiņas ir kopdarbs – iedzīvotāju, pašvaldības, uzņēmēju. Nebaidos sevi saukt par būvniecības profesionāli. No sava skatpunkta redzu pilsētas vidē esošās nepilnības, kuras vēlos un spēju uzlabot.  

 Aleksandrs DeinisAleksandrs Deinis

Darba vieta: Jēkabpils 2.vidusskola, direktors

Mērķis: Sakārtot jautājumu par mācību līdzekļu iegādi skolās un panākt pakāpenisku sporta laukumu renovāciju visās pilsētas mācību iestādēs.

Jēkabpilieša moto: Kaut arī neesmu dzimis Jēkabpilī, šeit dzīvoju jau 40 gadu. Pilsēta kļuvusi par manu dzimto pilsētu, pirmkārt, pateicoties skolēniem, vecākiem un Jēkabpils 2.vidusskolas kolektīvam. Esam auguši un pilnveidojušies kopā soli solī 26 gadu garumā. Nevar nemīlēt to, kur esi ielicis dvēseli. Jūtos atbildīgs par savu pilsētu kā pilsonis, direktors, cilvēks.

 Inga ErmansoneInga Ermansone:

Darba vieta: Jēkabpils Valsts ģimnāzija, skolotājaLIZDA, Jēkabpils starpnovadu arodbiedrības priekšsēdētāja

Mērķis: Iestāšos par izglītības iestādēs strādājošo darba vides un motivācijas sistēmas pilnveidi, ierosināšu mācību līdzekļu nodrošinājumam nepieciešamo līdzekļu palielinājumu, atbalstu ģimenēm ar bērniem, veicināšu izglītības iestāžu sadarbību.

Jēkabpilieša moto: Jēkabpils ir mana dzīves un darbavieta jau 27 gadus, un esmu tajā iesakņojusies, līdz ar to uz mani attiecas tās veiksmes un neveiksmes, esmu līdzatbildīga par pilsētā notiekošo. Jēkabpilī patlaban dzīvo un strādā daudz manu bijušo audzēkņu, man prieks, ka viņi pēc izglītības ieguves atgriezušies Jēkabpilī. Viņu esamība šajā pilsētā stiprina manu piederību tai, kā arī liecina, ka Jēkabpilij ir nākotne.

 Silvija DreimaneSilvija Dreimane

Darbavieta: Jēkabpils pamatskola, direktore

Mērķis: izglītības iestāžu attīstības programmas izstrāde.

Jēkabpilieša moto: Jēkabpilī ir daudz iespēju justies labi. Tā arī jūtos!

 Nikolajs AnuskevicsNikolajs Anuškevičs

Darba vieta: Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departaments, būvinženieris

Mērķis: Sekmēt pilsētas industriālo teritoriju attīstību investīciju piesaistei, veicināt kvalitatīvas un ilgtspējīgas infrastruktūras attīstību, pilsētvides modernizāciju un ērtas vides radīšanu katram Jēkabpils iedzīvotājam – tiem, kas ikdienā pārvietojas kājām, ar automašīnu, sabiedrisko transportu vai velosipēdu, jaunajām  māmiņām, pensionāriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un arī pilsētas viesiem.

Jēkabpilieša moto: Jēkabpili redzu kā savas kompetences katalizatoru. Vēlos strādāt tās izaugsmes labā. Redzu vairākas jomas, kurām nepieciešami uzlabojumi, pārmaiņas, jauns skatpunkts,  jomas, kurām nepieciešams enerģijas lādiņš.

ASC 86001Andris Blimhens

  Darba vieta:SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, Ginekoloģijas un dzemdību nodaļas vadītājs

Mērķis: Kopīgiem spēkiem centīsimies veidot jaunajai paaudzei pievilcīgāku pilsētu, panākt, lai vairāk studentu (it īpaši medicīnas) atgriežas dzimtajā pilsētā un šeit veido gan savu profesionālo karjeru, gan ģimenes dzīvi.

Jēkabpilieša moto: Jūtos piederīgs šai pilsētai, jo šeit uzsāku savu profesionālo karjeru, nodibināju ģimeni, šeit ir piedzimuši un uzauguši mani bērni. Lepojos ar to, ka pēdējo gadu laikā pilsēta ir piedzīvojusi daudz pozitīvas pārmaiņas, taču vēl arvien redzu jomas, kurās varam sevi pilnveidot.

 laila tomasickaLaila Tomašicka

Darba vieta: SIA „RTR” Valdes locekle

Mērķis: kā prioritārās aktivitātes tautsaimniecības attīstības jomā jāuzsver ceļu un iekšpagalmu infrastruktūras sakārtošana, kā arī uzņēmējdarbības konkurētspējas stiprināšana un jaunu darbavietu radīšana.

Jēkabpilieša moto: Jēkabpils - labo pārmaiņu pilsēta! Mūsu pilsēta ir Daugavas izauklēta pilsēta. Kā iedzīvotāja es jūtos šīs pilsētas patriote, kā uzņēmēja varu teikt, ka savu pilsētu mēs veidojam paši.

 valdis ozolinsValdis Ozoliņš

Darba vieta: Jēkabpils 3.vidusskola, direktors

Mērķis: Noteikti centīšos pārliecināt pārējos deputātus par izglītības nozīmi pilsētas attīstībā un veicināšu lielāku skolu sadarbību ar uzņēmējiem.

Jēkabpilieša moto: Jēkabpils pilsētā jūtos kā mājās, kur vienmēr ir kaut kas darāms, un ir gandarījums par labi padarītu darbu gan sev, gan citiem. 

Ilze Samule Ilze Samule

Darba vieta: PII „Zvaniņš”, mūzikas skolotājaKrustpils Kultūras nams, vokālo ansambļu vadītāja, koncertmeistare

Mērķis: Kena parka estētiskās vides uzlabošana, veicinot tā funkcionālo darbību arī ikdienā. Rast iespēju materiāli stimulēt vietējo pašdarbības kolektīvu vadītāju darbību.

Jēkabpilieša moto: Es jūtos Jēkabpils pilsētai piederīga.

jolanta sumakereJolanta Šūmakere

Darba vieta: SIA „SUMLOG” Valdes locekle

Mērķis: prioritāte ir finanšu līdzekļu un investoru piesaiste, tajā skaitā Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaiste. Jēkabpils jāveido pievilcīgāka tūristiem, jo arī tas dod attīstību un līdzekļu pienesumu pilsētai. Mēs varētu iekarot tūristu interesi kā sakoptākā un zaļākā pilsēta Latvijā! Jēkabpilī ir tik daudz nepieciešamoresursu augstākminētajam mērķim, piemēram, liela, skaista Meža parka teritorija- tur būtu vieta gan uzņēmējdarbības, gan pašvaldības iniciatīvām.

Jēkabpilieša moto: Es esmu patiesi priecīga, ka dzīvoju pārmaiņu laikā. Jēkabpils kā pilsēta ar katru gadu mainās uz labo pusi, top skaistāka, jauneklīgāka. Perspektīvā vēlētos, lai pilsēta taptu vēl sakoptāka.

edgars lejaEdgars Leja

Darba vieta: Biedrība „Basketbola klubs Jēkabpils”, profesionāls basketbolists

Mērķis: popularizēt veselīgu dzīvesveidu un sportiskas aktivitātes jēkabpiliešu vidū, attīstīt Jēkabpili kā reģiona sporta centru.

Jēkabpilieša moto: Pilsēta aug un attīstās – ik gadu tiek sakārtotas ielas un skvēri, parādās vides dizaina objekti, kas piesaista tūristu uzmanību, palielinās kultūras pasākumu piedāvājums – kino, profesionālo mākslinieku koncerti un teātru izrādes, mākslas izstādes, kultūras namos darbojas daudz tautas mākslas kolektīvu dažādām vecuma grupām! Es lepojos ar Jēkabpili un jēkabpiliešiem!

Valerjans Strapcans Valerjans Strapcāns

Darba vieta: SIA"LDz Apsardze", Krustpils grupas vadītājs

Mērķis:  Jēkabpils iedzīvotāju  drošības sajūtas nodrošināšana  ir mana prioritāte.  Pilsēta ir jāatbrīvo no bīstamiem graustiem, ir jāsakārto nomales un ar Valsts policijas atbalstu jānodrošina  sabiedriskā kārtība pilsētā. 

Jēkabpilieša moto: Es ar prieku noraugos Jēkabpils attīstībā. Priecē ļaužu pilnās ielas lielu svētku laikā. Es ceru, ka iedzīvotājiem arvien vairāk patīk būt šeit - dzīvot, strādāt, skolot bērnus, atpūsties, novecot. 

Agris Vitols Agris Vītols

Darba vieta: SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, Ārsts-ķirurgs

Mērķis: Ikdienā strādājot ar cilvēkiem, es redzu, ar kādām problēmām, negācijām tie saskaras. Redzu trūkumus  veselības aprūpes un sociālās aizsardzības jomās, kas ir labojami pašvaldības ietvaros. Ir būtiski, lai ikviens - no jaundzimušā līdz sirmgalvim -  saņemtu pienācīgu aprūpi.

Jēkabpilieša moto:  Esmu jēkabpilietis trešajā paaudzē. Te dzīvoja mani vecāki un vecvecāki, te dzimuši un dzīves ceļu ir uzsākuši arī mani bērni.  Nekur citur es nejustos tik labi  kā Jēkabpilī.

raivis pavlovicRaivis Pavlovičs

 

Darba vieta: Žurnāla „Vērtīgs” redaktors, SIA „Vērtīgs PR” valdes loceklis

Mērķis: maksimāli attīstīt Jēkabpils uzņēmēju biedrības un pašvaldības sadarbību, tādejādi informējot

par iespējām uzņēmumu vadītājus, kā arī rosinot aktīvāk sadarboties lēmumu pieņemšanas procesos,

tāpat ir jātiekas ar mazo uzņēmumu vadītājiem, lai uzklausītu viņu domas, kā pilnveidot uzņēmējdarbības

vidi.

Jēkabpilieša moto: Jēkabpils ir pilsēta, kurā jūtos kā mājas un kuras dēļ, tāpat kā sava uzņēmuma un

ģimenes labā, esmu gatavs strādāt ik dienu. Jēkabpils – pilsēta, kurā redzu savu, savas ģimenes, draugu

nākotni, un zinu, ka šī var būt pilsēta, kur atgriežas tie, kuri ir aizbraukuši projām.

 

 VĒLĒŠANU REZULTĀTI:
Jēkabpils - http://www.pv2013.cvk.lv/ResNovPart-1100.html

Sazinies ar mums

Zvani:

+371 25465112

Raksti:

jekabpilsrp@gmail.com

Nosūti mums ziņu!

Jēkabpils reģionālās partijas biroja jaunā adrese - Pasta ielā 37, Jēkabpilī (ieeja no pagalma puses).

Biroja darba laiks:

trešdien no plkst. 14.00 līdz 18.00

JRP video kanāls

Mūsu cilvēki

Leonīds Salcevičs
Valdes priekšsēdētājs
Aleksandrs Deinis
Edgars Lamba
Māris Dimants
Silvija Dreimane
Jekaterina Grahoļska-Krjukovska
Elīna Serkova
Silga Stučka