Jēkabpils reģionālā partija ir vadošais politiskais spēks Jēkabpils pilsētā. Iepriekšējos četros gados esam izpildījuši 90% no tā, ko solījām vēlētājiem. Šajā programmā paredzēts iesākto darbu turpinājums un plāns pilsētas attīstībai turpmākajos četros gados.

Mūsu mērķis – mājīga pilsēta, kurā dzīvo, strādā un mācās veseli, izglītoti, darbīgi un apmierināti cilvēki.

 

Uzņēmējdarbība

 1. Sakārtosim industriālās teritorijas un izveidosim 250 jaunas darba vietas
 2. Atbalstīsim kopīgus uzņēmējdarbības attīstības projektus ar Jēkabpils reģiona uzņēmējiem
 3. Saglabāsim nekustamā īpašuma nodokļu atlaides uzņēmumiem
 4. Kopā ar Krustpils novadu strādāsim pie speciālās ekonomiskās zonas izveides ražotājuzņēmumiem
 5. Turpināsim atbalstīt uzņēmējus, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību Jēkabpilī

 

Izglītība, kultūra, sports

 1. Uzbūvēsim multifunkcionālu sporta kompleksu
 2. Turpināsim atbalstīt bērnu, tautas un profesionālo sportu
 3. Izglītības iestāžu attīstībā ieguldīsim 12 miljonus eiro, kas ļaus būtiski paugstināt izglītības kvalitāti
 4. Ierīkosim pacēlāju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā
 5. Noteiksim pedagogiem atvaļinājuma pabalstu 30% apmērā no vienas mēneša darba algas likmes
 6. Renovēsim Jēkabpils tautas namu un pirmsskolas izglītības iestādi „Bērziņš”
 7.  Nodrošināsim tautas tērpu iegādi kolektīviem līdz Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētkiem
 8. Piešķirsim finansējumu kultūrvēsturiskā mantojuma izpētei un tā saglabāšanai

 

Jaunieši, jaunie speciālisti un ģimenes ar bērniem

 1. Turpināsim stipendiju programmu vajadzīgo speciālistu piesaistei
 2. Nodrošināsim jaunos speciālistus ar dzīvojamo platību
 3. No 2018. gada pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem nodrošināsim bezmaksas ēdināšanu
 4. No 2019.gada nodrošināsim bezmaksas pusdienas 1.-9.klašu skolniekiem
 5. Finansiāli atbalstīsim īpaši talantīgos jauniešus – konkursu un sacensību uzvarētājus
 6. Palielināsim vienreizējo bērna piedzimšanas pabalstu līdz 150 eiro pilsētā deklarētajiem vecākiem
 7. Turpināsim skolnieku peldētapmācību programmu 2.-3.klasēm
 8. Bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanā sadarbosimies ar Jēkabpils reģiona un ārzemju partneriem
 9. Atbalstīsim uzņēmējus, kuri pieņem darbā jauniešus bez iepriekšējās darba pieredzes Palielināsim skolu jauniešu darba iespējas vasarā

 

Aprūpe, medicīna, drošība

 1. No 2018.gada jēkabpiliešiem nodrošināsim diennakts zobārstniecības kabineta darbu
 2. Turpināsim attīstīt Jēkabpils reģionālo slimnīcu, no ES fondiem piesaisot 5 miljonus eiro
 3. Organizēsim veselību veicinošus un slimību profilakses pasākumus – Insulta dienu, akciju “Dzīvo vesels!” u.c.
 4. Turpināsim finansēt peldbaseina apmeklējumu senioriem
 5. Saglabāsim senioriem 50% atlaidi pilsētas sabiedriskajā transportā
 6. Mazturīgajiem palielināsim vienreizējo pabalstu dzīvojamo telpu remontam
 7.  Paaugstināsim pašvaldības policijas kapacitāti, organizēsim patruļdienestu
 8. Paplašināsim videonovērošanas sistēmu pilsētā
 9. Prioritāru finansiālo atbalstu nodrošināsim tām NVO, kuras sekmēs atkarību profilaksi un saturīgu brīvā laika pavadīšanu riska grupām
 10. Sadarbosimies ar reģiona novadiem sociālajā, kultūras un sporta jomā, sabiedrības drošības un citos jautājumos

 

Pilsētas vide un vides aizsardzība

 1. Turpināsim mikrorajonu iekškvartālu sakārtošanu Viestura, Nameja un Celtnieku ielu mikrorajonos
 2. Ierīkosim lietus ūdens kanalizācijas sistēmu Viestura, Nameja un Jaunās ielas mikrorajonā
 3. 2017.gadā uzsāksim Pasta ielas un piegulošo ielu rekonstrukciju
 4. Pārbūvēsim Draudzības aleju
 5. Izbūvēsism gājēju celiņu Zīlānu ielā
 6. Uzlabosim apgaismojumu Krasta, Pureņu, Nameja, Akmeņu, Celtnieku u.c. ielās
 7. Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmu
 8. Turpināsim Krustpils pils rekonstrukciju un paplašināsim tūrisma pakalpojumu klāstu
 9. Līdz Latvijas simtgadei rekonstruēsim Kalpaka laukumu
 10. Ierīkosim vietu Zaļajam tirdziņam Viestura ielā
 11. Ierīkosim jaunus apstādījumus un uzstādīsim vides objektus
 12. Turpināsim investīcijas kanalizācijas un ūdensvada ierīkošanā Medņu, Rudens, Kuģu, Kraujas, Režģu, Tilta, Lazdu, Īves,Tulpju, Druvas, Ražas, Vēju, Sūnu, Kaļķu, Liliju u.c. ielās
 13. Sadarbībā ar Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas partneriem īstenosim projektu ilglaicīgu tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai
 14. Turpināsim izgaismot dievnamus
 15. Iekārtosim Kena parku par pievilcīgu atpūtas zonu
 16. Veidosim Mežaparku par reģionālas nozīmes tūrisma un aktīvās atpūtas centru: ierīkosim skeitparku, veloparku un šķēršļu joslu
 17. Iegādāsimies videi draudzīgus zemās grīdas autobusus pilsētas maršrutiem
 18. Turpināsim ierīkot atkritumu šķirošanas laukumus

Sazinies ar mums

Zvani:

+371 25465112

Raksti:

jekabpilsrp@gmail.com

Nosūti mums ziņu!

Jēkabpils reģionālās partijas biroja jaunā adrese - Pasta ielā 37, Jēkabpilī (ieeja no pagalma puses).

Biroja darba laiks:

trešdien no plkst. 14.00 līdz 18.00

JRP video kanāls

Mūsu cilvēki

Leonīds Salcevičs
Valdes priekšsēdētājs
Aleksandrs Deinis
Edgars Lamba
Māris Dimants
Silvija Dreimane
Jekaterina Grahoļska-Krjukovska
Elīna Serkova
Silga Stučka