Mēs esam aktīvs politiskais spēks. Mēs turpināsim uzlabot Pļaviņu novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veidojot novadu par drošu un attīstītu vietu, sporta un aktīvās atpūtas centru ar augošu uzņēmējdarbību, ar aktīviem un iniciatīvas bagātiem cilvēkiem, sakoptu kultūrvēsturisko un dabisko vidi. Darbības virzieni un prioritātes.

 

I Mūsdienīgas pārvaldes, tautsaimniecības un infrastruktūras attīstība

 1. Pilnveidosim Pļaviņu novada attīstības programmu, atbilstošu situācijai un iedzīvotāju vajadzībām.
 2. Piedāvāsim atbalsta pasākumus uzņēmējiem, kas rada jaunas darba vietas, atbalstīsim pieredzes apmaiņu.
 3. Risināsim jauniešu nodarbinātības iespējas vasarā. 
 4. Popularizēsim zemnieku saimniecību darbību un pieredzi.
 5. Veicināsim vietējo mājražotāju produktu noieta un mājtirgus paplašināšanu.
 6. Sniegsim palīdzību zāles pļaušanas, galdniecības un citu sadzīves un komunālo pakalpojumu jomā.
 7. Uzlabosim pašvaldības dzīvojamā fonda kvalitāti.
 8. Turpināsim piedalīties jaunu projektu izstrādē un īstenošanā:

8.1. veicināsim māju siltināšanu, ieviešot dažādus atbalsta pasākumus;

8.2. uzsāksim ceļa segumu atjaunošanu novadā, rekonstruēsim Stacijas laukumu un Rīgas ielu; 8.3. turpināsim novada lauku un pilsētas teritorijas sakārtošanu, īstenojot meliorācijas projektus.

 1. Saglabāsim novada pagastu pārvaldes.
 2. Uzlabosim sabiedriskā transporta pakalpojumus novada iedzīvotājiem.
 3. Turpināsim un paplašināsim novadu, reģionu un starpvalstu sadarbību.

 

II Veselīga dzīvesveida, sakoptas, drošas, visām paaudzēm draudzīgas vides attīstība

 1. Sekmēsim Pļaviņu novada domes darbību veselīgo pašvaldību tīklā, organizējot bezmaksas veselīgu dzīvesveidu popularizējošus pasākumus.
 2. Uzsāksim plānveidīgu sadarbību ar izbraukuma medicīnisko izmeklējumu sniedzējiem.
 3.  Sadarbosimies ar ģimenes ārstiem, nodrošināsim aktuālas informācijas apriti par veselības aprūpi. 
 4. Turpināsim vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, nodrošinot pašvaldības atbilstību piešķirtajai “Zaļās izcilības balvai”. 
 5. Motivēsim iedzīvotājus sakopt un pilnveidot privātīpašumu teritoriju.
 6.  Aktivizēsim vidi degradējošo vai drošību apdraudošo būvju un teritoriju sakārtošanu.
 7.  Rūpēsimies par iedzīvotāju drošību, palielinot video novērošanas punktus.
 8.  Turpināsim veidot aktīvās atpūtas vidi dažādu paaudžu vajadzībām, ierīkosim āra trenažierus.
 9. Rekonstruēsim Pļaviņu pilsētas atklāto baseinu, ieviešot peldētapmācības nodarbības bērniem.
 10. Nodrošināsim sociālās aizsardzības pakalpojumu attīstību:

21.1. uzlabosim Sociālā aprūpes centra infrastruktūru;

21.2. izveidosim sociālos dzīvokļus;

21.3. paplašināsim sociālās palīdzības pakalpojumus, organizējot izbraukuma aprūpi.

 1.  Atbalstīsim jauniešu brīvprātīgā darba kustību.
 2. Sekmēsim biedrību darbošanos novada dzīvē, atbalstot iesniegtos projektus pašvaldības un ES konkursos.
 3. Popularizēsim valsts un pašvaldības pakalpojumu sniegšanu klātienē un e-vidē novada domes Klientu apkalpošanas centrā.

 

III Izglītības, kultūras, tūrisma, sporta dzīves attīstība

 1. Pilnveidosim informācijas apriti novada mājaslapā, papildinot to ar jaunām sadaļām.
 2. Organizēsim karjeras un tālākizglītības pasākumus skolēniem un pieaugušajiem.
 3.  Atbalstīsim bērnu un pieaugušo talantu attīstības iespējas Pļaviņu Mūzikas un Mākslas skolā.
 4. Sekmēsim patriotisko audzināšanu ģimenēs, radot iespēju piedalīties kultūrvēstures izzināšanas pasākumos un tradīciju īstenošanā.
 5. Dažādosim kvalitatīvu kultūras pasākumu organizēšanu kultūras centrā Pļaviņās un pagastos, aktivizējot sadarbību ar Latvijas kultūras institūcijām.
 6. Nodrošināsim atbalstu amatiermākslas kolektīvu darbībai.
 7.  Popularizēsim bibliotēku pakalpojumus, veidosim tos par mūsdienīgiem informācijas centriem, uzsverot mūžizglītības iespējas. 
 8. Pilnveidosim tūrisma pakalpojumus novada teritorijas iepazīšanai, akcentējot novadam raksturīgos objektus. 
 9. Veicināsim droša velomaršruta izveidi.
 10.  Saglabāsim un veidosim jaunas sporta tradīcijas dažādu vecumu sportisku aktivitāšu cienītājiem.
 11. Modernizēsim biatlona un slēpošanas bāzi „Jankas- Jaujas”, izveidojot rollerapli. 
 12.  Aicināsim novada izglītības, kultūras, tūrisma, sporta dzīves organizatorus, uzņēmējus, pašvaldības struktūrvienību un iestāžu darbiniekus sadarboties dažādās dzīves jomās, lai piedāvātu iedzīvotājiem jēgpilni pavadīt brīvo laiku. Strādājām un strādāsim, lai Pļaviņu novadā ir labi dzīvot šodien un vēl labāk būs rīt!!

Sazinies ar mums

Zvani:

+371 25465112

Raksti:

jekabpilsrp@gmail.com

Nosūti mums ziņu!

Jēkabpils reģionālās partijas biroja jaunā adrese - Pasta ielā 37, Jēkabpilī (ieeja no pagalma puses).

Biroja darba laiks:

trešdien no plkst. 14.00 līdz 18.00

JRP video kanāls

Mūsu cilvēki

Leonīds Salcevičs
Valdes priekšsēdētājs
Aleksandrs Deinis
Edgars Lamba
Māris Dimants
Silvija Dreimane
Jekaterina Grahoļska-Krjukovska
Elīna Serkova
Silga Stučka