Jēkabpils reģionālās partijas Salas novada nodaļas darbības pamats: vēlētāju un Salas novada iedzīvotāju interešu un tiesību pārstāvēšana un aizstāvēšana. Negribam solīt, bet vēlamies darīt!

Mūsu mērķis – mājīgs novads, kurā dzīvo, strādā un mācās veseli, izglītoti, darbīgi un apmierināti cilvēki.

 

Uzņēmējdarbība un nodarbinātība

Piemērosim 50% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim Salas novada uzņēmējiem. Atbalstīsim jaunos uzņēmējus jaunu ideju realizēšanā Salas novadā sadarbībā ar Jēkabpils biznesa inkubatoru.

Godināsim veiksmīgākos uzņēmējus, īpaši izceļot bioloģiskās un netradicionālās nodarbes saimniecības. Veicināsim savstarpēji izdevīgu partnerattiecību iedibināšanu ar biznesa partneriem Baltkrievijā un citās valstīs, iesaistot ieinteresētos uzņēmējus piedaloties savstarpējās tikšanās.

Pašvaldības organizētajos pasūtījumos nodrošināsim darbu vietējiem uzņēmējiem spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

 

Izglītība, kultūra, sports

2018.gadā uzbūvēsim sporta laukumu Salas ciematā un sporta zāli Biržu ciematā konkurētspējīgu skolu saglabāšanai.

Ieviesīsim 50% atlaidi bērnu ēdināšanai bērnudārzos un skolniekiem līdz 9.klasei. Nodrošināsim novada izglītības iestāžu pastāvēšanu un to darbības tālāku attīstību. Veicināsim veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, un masu sporta veidu attīstību, uzlabojot esošo situāciju.

Atbalstīsim vispārējās izglītības un interešu izglītības infrastruktūras uzlabošanu, finansiāli atbalstīsim talantīgos jauniešus – konkursu un sacensību uzvarētājus un radošās personības.

Atbalstīsim bērnu un jauniešu vasaras nometnes un sadarbībā ar uzņēmējiem organizēsim skolas vecuma jauniešu nodarbinātību vasaras brīvdienās.

Izveidosim jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietas Biržu un Sēlpils ciemos.

Saudzēsim dabu un kultūrvēsturisko mantojumu Salas novadā.

 

 Aprūpe, medicīna, drošība

Izvērtēsim un pilnveidosim sociālo pabalstu sistēmu.

Atbalstīsim sociālās un medicīnas aprūpes kvalitāti un tuvināsim to dzīvesvietām. Ieviesīsim atbalsta programmu jaunajām ģimenēm, kurās ir divi un vairāk bērni. Pensionāriem vecumā virs 70 gadiem nodrošināsim bezmaksas sabiedriskā transporta pakalpojumus.

Izveidosim pašvaldības policiju sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai Salas novadā.

Atbalstīsim nevalstiskās organizācijas, kuras sekmēs atkarību profilaksi un saturīgu brīvā laika pavadīšanu novadā.

Sadarbosimies ar reģiona novadiem sociālajā, kultūras, sporta, sabiedrības drošības un citos jautājumos.

 

Novada vide un vides aizsardzība

Uzraudzīsim Salas novadā iesākto darbu kvalitāti un pieprasīsim to garantiju normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.

2018.gadā ierīkosim apgaismojumu Salas novada ciemos, kur tas ir nepieciešams iedzīvotāju drošībai.

Turpināsim piesaistīt investīcijas ūdenssaimniecības, ciematu apgaismojuma un autoceļu un ielu tīkla uzlabošanai Salas novadā.

Piesaistīsim Eiropas Savienības fondu līdzekļus Salas novada veiksmīgākai attīstībai. Izveidosim vides dizaina objektus un atpūtas zonas Salas novadā.

Atbalstīsim energoefektivitātes projektu īstenošanu daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās. Risināsim jautājumu par pašvaldības klientu apkalpošanas punkta izveidi Biržu ciematā. Organizēsim pašvaldības deputātu publiskās tikšanās ar iedzīvotājiem Salas novada administratīvajā teritorijā.

Nodrošināsim visas Salas novada mājsaimniecības ar Salas novada pašvaldības izdevuma „Salas novada vēstis” saņemšanu.

Atjaunosim informatīvo ziņojumu stendus Salas novada administratīvajā teritorijā. Nodrošināsim labas pārvaldības principus iedzīvotāju apkalpošanā ikvienā Salas novada pašvaldības iestādē un diskriminācijas izskaušanu.

Sazinies ar mums

Zvani:

+371 25465112

Raksti:

jekabpilsrp@gmail.com

Nosūti mums ziņu!

Jēkabpils reģionālās partijas biroja jaunā adrese - Pasta ielā 37, Jēkabpilī (ieeja no pagalma puses).

Biroja darba laiks:

trešdien no plkst. 14.00 līdz 18.00

JRP video kanāls

Mūsu cilvēki

Leonīds Salcevičs
Valdes priekšsēdētājs
Aleksandrs Deinis
Edgars Lamba
Māris Dimants
Silvija Dreimane
Jekaterina Grahoļska-Krjukovska
Elīna Serkova
Silga Stučka